Zsemlye Csaba Nemzetközi Diplomás Parapszichológus, Szellemgyógyász – Karma Tashi Dordzse

Kezelések, gyógyítás

Gyógyítás:
Testi-lelki-szellemi gyógyítás harmonizálás. E hármas egység, ami beteges-feszültség, rossz gondolatok következtében felborul, és a folytonossága megváltozik, azaz állandósul. Az állandósult merev állapot nem engedi áramoltatni a három egységnek az esszenciális rezgéseit, és így mint a folyó mikor gátolva van, felduzzad és kiömlik a medréből. Ilyenkor beszélünk betegségről.

Ez az, ami túlműködés eredményez a szervezetben. A másik ellentétje az alulműködés, mikor a folyó nagyobb mederbe kerül és elvész a folyó általános harmonikus, mozgása. Ez akkor történik mikor Nem állandósulás, jön létre, hanem egy erőteljesebb és mozgékonyabb folytonosság.

A folyó maga az esszenciális erő, ami a folyómeder szabályozz. Ha folyómeder túl szűk, akkor gáttok alakulnak és folyó sodrása egyre, gyengül és a mozgékonyság helyet inkább a feszülés és a feszültség alakul ki. S mikor tágul a meder akkor a folyó mozgása egyre gyorsabban és kiszámíthatatlan lesz az ereje, és a folytonossága. Harmonikus mozgása elvész.

Számunkra az a feladat hogy a folyómeder állapotát, állandó harmóniába tudjuk hozni, hogy a bennünk lévő energiák folytonos harmonikus mozgásban tudjanak működni.

A betegségből való gyógyulás folyamata az, hogy a hármas egységet, testi-lelki-szellemi erőnket, folytonossá, harmonikussá tegyük.

A betegségek kiinduló pontjára kell összpontosítani, hogy a gyógyulás valódi, és végleges legyen. Ennek feladata, az hogy visszájára kell fordítani a folytonosság állapotát.

Jelen állapot: betegségek – feszültségek – rossz gondolatok.

Fordított állapot: rossz gondolatok – feszültségek – betegségek.


A betegségünk legtöbb létrehozója a merev és változás elleni gondolatok. Ha az élet folytonos körforgásának élünk, akkor egészséges és boldog életünk lesz.

Néha olyan apró dolgokon múlik az egészségünk, és képesek vagyunk megmozgatni hegyeket mikor már elért minket a betegség. Egy kis odafigyelés, egy-egy gondolat, jó szó, önmagunk figyelése sokat jelent. Egy, ami fontos, hogy mit mutat meg nekünk a betegségünk. Mi az alapja? Miért is szenvedek? Milyen ember vagyok is valójában? Engedem áramoltatni a változást? Annak élek, amiért vagyok?

Sok-sok kérdés merül fel ilyenkor, és a gyógyulás kulcsa, mind benne van az összes kérdésbe. Csak figyeljünk rá és megjön a megértés. De nem a válasz. Mert a válasz egy újabb kérdést tesz fel, és nem figyelünk a kérdésben lévő kulcsra. Ilyenkor szokták azt mondani, most nem érek rá, mert gyógyulnom kell. Keresem a kulcsot a kérdésekbe s nem találom, mert keresem. Harcolok vele, küzdeni akarok vele, hogy én pedig akkor is megtalálom. Ezek a folyamatok éppen az ellenkező hatást váltják ki. Minél jobban akarom annál jobban, eltávolodok tőle. Ez pedig azért van, mert a cél nem, az hogy leküzdjük, hanem elfogadjuk.

Elfogadjuk azt a tény, hogy betegek vagyunk, elfogadjuk, azt hogy nem találom a kulcsot. Ha ezt elfogadom és hagyom, hogy a körforgás áramoltassa a gyógyító erőket akkor a következő pillanatban, már látom a gyógyulásom kulcsát, és megtaláltam a kereset megoldást. Ez pedig a megértés. Az életnek két periódusa van egy nappali és egy éjszakai. Mind a két perióduson át kell esnem, ha tiltakozom ellene, ha nem. Ha a felismerés útján jár az ember, akkor megérti az élet ritmusát változó harmonikus folyamatát, s az egészség és a betegség közös és egyben ellentétes folyamatait. Egyik folyamatban tanulunk, a másikban meg tanítunk. Ez az egyenletes körforgás.

De megérteni egy folyamatot egészen más, mint tudni. Más az úton járni, mint beszélni róla. Ezért járjunk rajta. Tegyük az életünket folytonossá, harmonikusabbá, változóvá. Ez a folytonosság törvénye, ha egyszer van rossz, akkor utána lesz jó.

Egyszer nappal egyszer éjszaka. Betegség után egészség. A harmónia az, mikor ezt a folytonosság törvényét elfogadjuk, és részese lehetünk ennek a csodálatos körforgásnak, mikor lelkünk-testünk mindig megújul! Valaminek meg kell halni bennünk, hogy új születhessen. Így van ez gondolattal, érzéssel, sejtekkel.
  • Éjszaka – nappal
  • Betegség – egészség
  • Tanulás – tanítás
  • Bemenő energiák – kimenő energiák
  • Meghalás – születés
  • Bölcsesség – ébredés
  • Belső világ – külső világ

E két folyamat között található a gyógyulásunk és a megértésünk. A köztes lét a mérleg, amivel mérlegelni tudjuk a döntéseinket, cselekedeteinket. A mérlegnek, egyenletes elosztást kell biztosítania mid két oldalnak. Hogy az élet hosszú és egészséges legyen.

Példa erre: a szervezet mikor először lesz beteg, felülvizsgálja az immunrendszer a betegséget és tanul belőle. Ezek hatására ellenanyagot tud termelni, amivel nem lesz többet azzal a problémával beteg. Azaz immunitás alkalmaz.

A szervezetünk folyamatosan tanul, és így ellenálló a betegségekkel. Az egészségünk és gyógyulásunk lehatásosabb szere, az hogy tanulunk e hibáinkból, rossz döntéseinkből, cselekedeteinkből.

Betegség – tanulás – mérlegelés – immunitás – egészség

Ez az 5 folyamat, amivel felismerhetjük és megérthetjük életünk körkörös mozgását.

Az 5 folyamat felismerése között találjuk meg a gyógyulás kulcsait. A betegség és az egészség között.

Mikor felteszünk egy kérdés és kapunk rá választ, a kérdés és a válasz közötti szünetben kapjuk meg a megoldást a betegségünkhöz, a problémáinkhoz.

Ez nem más, mint a kérdés és a válasz összhangjának, együttes összességének, megértése. Azaz mérlegelem a feltett kérdést a válasszal, és e között történik meg az egyetemes döntés, cselekvés.

Kérdés+Válasz=Megértés a (+ jel) a mérlegelés. Számunkra a figyelmet mindig a + jelre kell összpontosítani, mert ez a + jel határozza és dönti el a végeredményt!

„kérdés + mérlegelés válasz=megértés”

Gyógyulás: feltárni; szembesülni; változni;

Gyógyulás: testi feltárás – lelki szembesülés – szellemi változás

- Testi feltárás – tanulás
- Lelki szembesülés – mérlegelés
- Szellemi változás – immunitás


Betegségek megelőzése: folyamatos szembesülés a ténnyel hogy ki vagyok. /isteni mivoltom, egy fényhordozó, aki a szeretett beteljesülését hordozza/.

Betegségek kezelése: minden egyes cselekvésem legyen a végtelen, ami hordozza véges ellentétjét. Mert aminek vége van annak a kezdet új napja, jön el. Az új napnak viszont ereje, gyógyító sugarai, melegítő áradata, ér el bennünket.

- Minden egyes cselekvés a végtelenségbe, azaz a felejtés óceánjába helyeződik el. -

Gyógyuláshoz vezető út megértése, betegségek kialakulása:

Rossz gondolatok – feszültségek – betegségek.
Szellemi fáradság – lelki fájdalom – testi problémák.

A szervezet túl működése: savasodás

Mikor a folyó kiönt a medréből. Gátolva van, és nem engedi áramoltatni az erőinket. Ilyenkor állandósul a folytonos változás és a gondolatok, nem hagyják el a tudatott. Ennek következtében egy magas nyomás jön létre, a szellemi szinten, ami feszültséget okoz.

Ez a feszültség akaratos, dühös, haragos, ellenkezős gondolatokból származnak. Összeszorítja a folyómedret a félelmei miatt. -A félelem rabja.-

A szervezet alul működése: lúgosodás

Mikor a folyómedre kitágul és elszabadul a folyó erői, s korlátlanul fékezhetetlenül áramlik, elvész a harmonikus folyamat. Ennek következtében elszállnak a gondolatok, egy általános letargikus folyamat hatalmasodik el. Ez a letargikus folyamat a kétségbe esés, bizonytalanság, nemtörődömség, figyelmetlenség, bátortalanság gondolatokból származnak. Kitágítja a folyómedret az elesettség miatt. -A gyávaság rabja.-

A gyógyítás igazi folyamata a kölcsönhatásban alapszik. A kiváltó ok nem ugyanaz, ami történik velünk. Egy felgyorsult energiaszint mind a három egységben alulműködést eredményez. Egy lelassult energiaszinten pedig túlműködést.

A kölcsönhatások érvényesülése a betegség és gyógyulás között a harmónia. Nem az a szándékunk hogy megszüntetjük a betegséget, hanem az hogy felcseréjük az egészségre. Mert ha a betegség megszüntetés lenne az alapja, akkor nem lenne mód a gyógyulásra, mert nincs kölcsönhatás. Ezek kölcsönhatások révén értjük meg betegségünk okát, szerepét, mondanivalóját. Hisz ha megszüntetnék a betegséget, akkor megszüntetjük a lehetőséget, arra hogy megtalálhatjuk az okát, szerepét, a kulcsot az egészséges élethez.

A gyógyítás, egy töredéke annak a folyamatnak, ami végbe megy az esszenciális erőkben, - testi-lelki-szellemi - de mégis oly fontos egy-egy töredék, egy-egy jó szó, gondolat, cselekedet, az egészséghez. Ennek tudatában segítem a betegségben lévő szenvedőkön. Minden betegség, ami egy emberen történik egyedi. Ezért fontos a személyes találkozás, a betegségek feltárásához és megoldásához, odafigyeléséhez. Az idő, és a kezelések így egyedileg változnak. De viszont fontos a páciensnek a kezelések között tartani legalább egy hét szünetet, mert a belső változások folyamata ekkor történik, a kezelések pedig az elindítója ezeknek, a változásoknak.

Betegség – Egészség= Harmónia

Ha az egyensúlyt fenntartjuk, akkor egészséges emberekké válunk, nyugodt és kiegyensúlyozott. Hisz számunkra egy a feladat.

A változásoknak élni. Változni egy új holnapért, feledni a tegnapot és élni a máért.Aktuális információk:
 
 
© 2008 Zsemlye Csaba - Minden jog fenntartva!